САКАТЕ ДА ЗПОЧНЕТЕ СОПСТВЕН БИЗНИС !!!!! 


РЕГИСТРАЦИЈА на ФИРМА во МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ само за 6000 денари 

Упис на основачки влог непаричен ( проценка + промена ) = 10.000 денари

Вршиме и секаков вид на промени во ЦРМ ( промена на седиште на правен субјект , промена на управител, промена на сопственик/основач , ….)

ПРОЦЕНКИ ( секаков вид на проценки за подвижен и недвижен имот )