САКАТЕ ДА ЗПОЧНЕТЕ СОПСТВЕН БИЗНИС !!!!! 

 

РЕГИСТРАЦИЈА на ФИРМА 8000 денари ( со гратис дрвени печати )

СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Секаков вид на промени во ЦРМ ( промена на седиште на правен субјект , промена на управител, промена на сопственик/основач ,упис на основна главнина, зголемување на основна главнина ….)

info@kotevski.mk
tel.076 201 626